Søker Ekstraordinært kommunalt næringsfond – Indre Østfold kommune – Covid 19

Prosjekt beriftsinternoppæring 806.000kr

Bedrifter i indre Østfold har fra før Covid-19 behov for kompetanseheving innen en rekke områder. Vi har typisk veldig mange SMB med få ansatte og ulike behov. Situasjonen med corona har gjort situasjonen mer utfordrende for de aller fleste. Vi ønsker derfor å gi de komeptanse for å se nye muligheterlokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.