Formål IØNU

Indre Østfold Næringsutvikling sitt formål er å være Indre Østfold regionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. 

Visjon

Indre Østfold Næringsutvikling skal skape flere arbeidsplasser og legge til rette for økt bærekraftig verdiskaping. 

Strategiske satsningsområder

De strategiske satsingsområdene skal understøtte målet om flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping. 

Satsingområde 1: Norges største landbrukskommune
Indre Østfold kommune er Norges største landbrukskommune. Sammen med Marker og Skiptvet skal vi være best på lokal mat,

Satsingområde 2: Etablering
Indre Østfold regionen vil frontes slik at vårt distrikt skal være attraktivt å etablere seg i. 

Satsingområde 3: Flere lærlingbedrifter
Lærlinger er en viktig del av rekruttering for våre bedrifter. Vi jobber målbevisst for å få flere lærlingebedrifter i Indre Østfold.

Satsingområde 4: Utvikle høgskole og videreutdanningstilbud i Indre Østfold. 
Mål om å få høgskoletilbud i Indre Østfold.