Næringsmiddelprosjekt med salg og markedsføring 310.000kr

Da har vi fått tilsagn på 310.000kr til prosjektet fra Viken Fylkeskommune