Lede gruppering for statlige virkemidler

Lede gruppering for statlige virkemidler

Vi skal nå lede arbeidsgruppe for statlige virkemidler sammen med Rakkestad Næringsråd. Denne arbeidsgruppen er satt ned av Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold