Lede gruppering for statlige virkemidler

Vi skal nå lede arbeidsgruppe for statlige virkemidler sammen med Rakkestad Næringsråd. Denne arbeidsgruppen er satt ned av Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold