Konseptutvikling filmlocation

Pitcher for å gjennomføre et konseptutvikling på filmlocation Østfold.

Partnerskapet for Næringsutvkling i Østfold vedtar å støtte prosjektet med 200.000kr