Kompetanseheving Askim Frukt og Bærpresseri AS

Vi bistår Askim Frukt & bærpresseri med å søke om omstillingsmidler. Selskapet får 225.000kr i støtte fra Viken Fylkeskommune for kompetanseøkning blant ansatte.