Kompetanseheving AMV

Vi bistår Askim Mekaniske Versked med å søke om omstillingsmidler. Selskapet får 300.000kr i støtte fra Viken Fylkeskommune for kompetanseøkning blant ansatte.