Forprosjekt filmlocation

Pitcher for å gjennomføre et forprosjekt på filmlocation Østfold. Formålet er å etablere et varig filmmiljø med gjentagende produksjoner. Formålet er å skape et variert utvalg av arbeidsplasser innenfor denne næringen

Partnerskapet for Næringsutvkling i Østfold vedtar å støtte prosjektet med 500.000kr