Fagskoleseminar

Nyhet! Fagskolen i Østfold etablerer seg i Askim, og det åpner seg mange muligheter for videreutdanning! Fagskolen ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet, og vi inviterer til frokostmøte for alle interesserte.
– Er det ansatte i din bedrift som ønsker videreutdanning?
– Ønsker du selv å se på mulighetene for videreutdanning? Representanter fra fagskolen i Østfold informerer om fagskoletilbudet innenfor de tekniske studieretningene.De vil fokusere på utdanningstilbudene innenfor bygg og anlegg, elektro, mekanisk industri (TIP), matvareproduksjon/kjemi matteknikk og prosessindustri/kjemi prosessteknikk.