Ekstraordinært kommunalt næringsfond – Indre Østfold kommune – Covid 19

Vi utarbeider en felles søknad for hele næringslivet i Indre Østfold