Blogg

Pitcher for å gjennomføre et konseptutvikling på filmlocation Østfold. Partnerskapet for Næringsutvkling i Østfold vedtar å støtte prosjektet med 200.000kr ...

Vi bistår Askim Mekaniske Versked med å søke om omstillingsmidler. Selskapet får 300.000kr i støtte fra Viken Fylkeskommune for kompetanseøkning blant ansatte. ...

Gjennomfører messe med 80 bedrifter og 2000 besøkende. Her fikk bedriftene mulighet til å vise seg fram og rekruttere bredt i hele Indre Østfold ...