Blogg

Nyhet! Fagskolen i Østfold etablerer seg i Askim, og det åpner seg mange muligheter for videreutdanning! Fagskolen ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet, og vi inviterer til frokostmøte for alle interesserte.- Er det ansatte i din bedrift som ønsker videreutdanning?- Ønsker du selv...

Pitcher for å gjennomføre et forprosjekt på filmlocation Østfold. Formålet er å etablere et varig filmmiljø med gjentagende produksjoner. Formålet er å skape et variert utvalg av arbeidsplasser innenfor denne næringen Partnerskapet for Næringsutvkling i Østfold vedtar å støtte prosjektet med 500.000kr ...

Pitcher for å gjennomføre et konseptutvikling på filmlocation Østfold. Partnerskapet for Næringsutvkling i Østfold vedtar å støtte prosjektet med 200.000kr ...

Vi bistår Askim Mekaniske Versked med å søke om omstillingsmidler. Selskapet får 300.000kr i støtte fra Viken Fylkeskommune for kompetanseøkning blant ansatte. ...

Gjennomfører messe med 80 bedrifter og 2000 besøkende. Her fikk bedriftene mulighet til å vise seg fram og rekruttere bredt i hele Indre Østfold ...