Blogg

Vi skal nå lede arbeidsgruppe for statlige virkemidler sammen med Rakkestad Næringsråd. Denne arbeidsgruppen er satt ned av Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold ...

Vi bistår lokalt bedrift med å søke om 2mil kr for å redusere bruk av plast https://handelensmiljofond.no/sok-stotte ...

Nyhet! Fagskolen i Østfold etablerer seg i Askim, og det åpner seg mange muligheter for videreutdanning! Fagskolen ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet, og vi inviterer til frokostmøte for alle interesserte.- Er det ansatte i din bedrift som ønsker videreutdanning?- Ønsker du selv...

Pitcher for å gjennomføre et forprosjekt på filmlocation Østfold. Formålet er å etablere et varig filmmiljø med gjentagende produksjoner. Formålet er å skape et variert utvalg av arbeidsplasser innenfor denne næringen Partnerskapet for Næringsutvkling i Østfold vedtar å støtte prosjektet med 500.000kr ...