Fredagen ble det trangt om plassene når vi arrangerte Gründercafe i Askim. Café Sammen ble forvandlet til et pulserende møtested for lokale entreprenører arrangert av Indre Østfold Næringsutvikling. Dette var en ettermiddag viet til nettverksbygging og utveksling av ideer blant både nye og etablerte forretningsfolk i regionen.

Indre Østfold Næringsutvikling som også driver Etablerertjenesten arrangerer flere Gründercafemøter rundt om i hele Indre regionen.

Her får alle som møter muligheten til å presentere seg selv og sin virksomhet. Daglig leder K. Richard Paulsen i Indre Østfold Næringsutvikling gir også de fremmøtte en innføring i muligheter, regler og tips til å sikre lønnsomhet i sin bedrift.

Gjennom hele møtet var det en tydelig følelse av fellesskap og felles mål, ettersom hver deltaker delte sine unike erfaringer og utfordringer med å operere i Indre Østfold. Deltakerne delte praktisk kunnskap, men også inspirerte hverandre til å utforske nye muligheter. Mange uttrykte at de hadde oppdaget potensielle samarbeidspartnere og veier til å utvide sine virksomheter, noe som vitner om møtets verdi for nettverksbygging.

Denne ettermiddagen var ikke bare en mulighet til å bygge nettverk, men også en inspirasjonskilde som vil føre til videre samarbeid og utvikling innenfor regionens næringsliv. Vi ser frem til fremtidige arrangementer sier Paulsen. Neste møte blir publisert her på facebook.