Vi er glade for å dele høydepunktene fra vårt nylige arrangement, “Årskavalkade Arbeidsrett,” som ble avholdt den 27. februar 2024 på lokalene til Askim & Spydeberg Sparebank, Spydeberg avdeling.

I den stadig skiftende landskapet innen arbeidsrett er det avgjørende å holde seg oppdatert på viktige endringer og oppdateringer for arbeidsgivere. Med betydelige endringer ventet i 2024 etter et dynamisk år i 2023, er forståelsen for disse utviklingene avgjørende for å navigere effektivt i det juridiske landskapet.

Vi hadde gleden av å være vertskap for anerkjente juridiske fagpersoner, Advokat Geir J. Kruge og Advokatfullmektig Sara Brede Mosand fra Codex Advokat, som leverte en innsiktsfull presentasjon om de siste lovgivningsmessige endringene, foreslåtte lover og nye rettsavgjørelser. Blant temaene som ble diskutert var avklaringen mellom ansatte og entreprenører i lys av nylige lovgivningsmessige endringer, varslingsbeskyttelse, innleie og nedbemanning i konsern.

Seminaret ga deltakerne både praktiske innsikter og teoretisk kunnskap som er avgjørende for å forstå rettigheter og plikter innen arbeidsretten. Særlig verdifullt for arbeidsgivere var økten som understreket viktigheten av proaktiv forberedelse for å redusere risiko og sikre overholdelse på arbeidsplassen.

Vi retter vår takk til alle deltakerne for deres aktive deltakelse og tankefulle bidrag.

Følg med for fremtidige arrangementer mens vi fortsetter å tilrettelegge informative økter for å gi vår fellesskap kunnskap og ressurser.