Yrkesmessen Indre Østfold Region 2024: Broen mellom fremtiden for ungdom og regionalt næringsliv.

Askim, 24.01.2024 – Yrkesmessen Indre Østfold Region, årets mest betydningsfulle karriere- og utdanningsmesse, fant sted den 24. januar 2024 i Askimhallen, og markerte et viktig løft videre for i å bringe sammen næringslivet med fremtidens arbeidstakere. Med deltakelse fra over 100 bedrifter, var messen en levende arena for karriereutforskning og fremvisning av et yrende regionalt næringsliv.

Yrkesmessen Indre Østfold Region viser frem et bredt spekter av bransjer, nærmere bestemt over 10 ulike bransjekategorier er her godt representert. Denne mangfoldigheten av bransjer gjorde messen til en ideell plattform for både individer som skal bestemme seg for en fremtidig karriere, og for bedrifter som ønsker å vise frem lokale fremtidige arbeidsplasser og yrker i hele regionen.

Et av høydepunktene på messen var de interaktive aktivitetene som ble tilbudt deltakerne. Besøkende fikk muligheten til å prøve seg i ulike oppgaver innen flere yrker – alt fra å redde en person fra en brann, til å style hår, bygge en vegg, eller reparere en bil. Dette ga ikke bare en praktisk og morsom opplevelse, men også en verdifull innsikt i de forskjellige karriereveiene som er tilgjengelige.

Utstillerne spilte en sentral rolle i å bringe messen til live, med godt designede og informative stands, og ikke minst ivrige representanter for bedriftene som ga besøkende en dypere forståelse av deres virksomhet og industri.

Yrkesmessen Indre Østfold Region vil uttrykke sin dypeste takknemlighet til alle besøkende, partnere, sponsorer og utstillere som bidro til årets strålende arrangement. Gjennom deres deltakelse og støtte ble messen en inspirerende og opplysende opplevelse for alle involverte.

Messen eies og organiseres av Indre Østfold Næringsutvikling AS, et selskap dedikert til å fremme og tilrettelegge for næringsutvikling både på kort og lang sikt, og denne messen er virkelig et vitnesbyrd om deres innsats for å gjøre regionen attraktiv for alle typer næringsaktører.

Med årets suksess bak oss ser vi frem til neste års Yrkesmesse Indre Østfold med stor entusiasme, og forventer å fortsette denne viktige tradisjonen med å knytte ungdom til muligheter og inspirere fremtidens næringsliv.
https://yrkesmessen.no/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Yrkesmessen.indreostfold&set=a.122127534944120968