Noe av det aller viktigste for enhver entreprenør er å håndtere selskapets økonomi så riktig og praktisk som overhodet mulig. Dette kurset gav en systematisk gjennomgang av  akkurat den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å oppnå dette.

Deltakerne bidro entusiastisk, stilte spørsmål og deltok aktivt i diskusjonene. Temaer som regnskapsføring, nøkkeltall, og rapporteringskrav i Norge ble gjennomgått og presentert i forståelige former. Deltakerne fikk ny oversikt og innsikt for å unngå vanlige feil og ta gode økonomiske beslutninger.

Flere spesifikke case og temaer ble gjennomgått. Økonomisk styring fra starten er både forskjellen på suksess og nederlag, samt måten å oppnå bærekraftig vekst og lønnsomhet i forretningsverdenen.

Vi er så takknemlige for engasjementet og deltakelsen vi opplevde under kurset. Det er tydelig at en felles dedikasjon til læring og utvikling driver oss fremover, mot større økonomisk mestring og forretningsdyktighet.

Vi gleder oss til å se dere på våre fremtidige arrangementer, som alltid er designet for å gi maksimalt utbytte til våre høyt verdsatte deltakere.

For ytterligere informasjon om kommende arrangementer, anbefaler vi å besøke vår nettside eller Facebook-side der fullstendig tidsplan, detaljer og påmeldinger er tilgjengelige. Vi sørger for å gi deg oppdatert og relevant informasjon med på din gründer reise