Vi ønsker å dele litt fra vår fantastiske opplevelse på “Gründercafe på Båtcafeen” – et uformelt arrangement som er perfekt for nettverksbygging og å finne nye perspektiver, samt knytte verdifulle kontakter.

Vi ønsket velkommen til alle som er interessert i næringsutvikling, nettverksbygging, innovasjon og entreprenørskap. Enten du har en gründerdrøm, er i ferd med å konkretisere en unik vare, tjeneste, produkt eller konsept, er dette arrangementet for deg.

Vi diskuterte viktige fokusområder for å skape den bedriften du ønsker deg. Vi snakket om hva som er viktig i startfasen og hvordan man prioriterer videre. Vi delte våre egne reiser som gründere, fortalte om hvordan det var å starte egen bedrift, hvilke bevisste valg vi har tatt, og delte våre erfaringer underveis.

Det var en ettermiddag fylt med inspirasjon, kunnskapsdeling og nye bekjentskaper. Vi er takknemlige for Båtcafeen for å skape en hyggelig atmosfære under arrangementet.

Vi vil også takke alle deltakerne som var til stede og bidro til å skape en engasjerende og givende atmosfære. Det var flott å se så mange mennesker med forskjellig bakgrunn og perspektiv komme sammen for å dele sine historier og erfaringer innen entreprenørskap.

Gjennom hele arrangementet ble det lagt stor vekt på nettverksbygging og muligheten til å knytte verdifulle kontakter. Det var inspirerende å se hvordan mennesker med felles interesser og ambisjoner kan samarbeide og støtte hverandre i deres gründerreise.

Tusen takk til alle deltakerne og presentatører som bidro med sine historier og engasjement. Vi er glade for å ha deltatt på “Gründercafe på Båtcafeen” og ser frem til å fortsette å bygge opp våre nettverk og samarbeide for suksess og selvfølgelig å delta på flere aktiviteter sammen.