Tilskudd til kompetanseheving for bedrifter i Viken

Få hjelp med ordningen direkte fra Indre Østfold Næringsutvikling AS.
Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse? 
Nå kan alle bedrifter i Viken søke BIO-tilskudd (Bedriftsintern opplæring), fra Viken fylkeskommune. 

Hva er BIO-ordningen?

BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling. Omstillingen kan omfatte alt fra endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering i nye markeder.  Bedrifter kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte i Viken. Man kan søke om opptil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Hva er nytt?

BIO-ordningen har nylig gjennomgått en revisjon av retningslinjene sine
Tidligere var det vært krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket.
Dette er nå fjernet. Vi har også økt støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.

Les mer om hva som er nytt her.  

Ønsker du veiledning?

Vi i BIO-teamet tilbyr veiledning til bedriftene:  
Hjelp med korte avklaringer på kib@viken.no,
1-til-1 veiledningstime om søknadsprosessen og tilskuddsordningen

Les mer og søk her: Tilskudd / Kompetanse

Du kan også få direkte hjelp fra Indre Østfold Næringstuvikling AS. 
Ta kontakt med oss e-post