Fra rekruttering til en hånd å holde i

Turen til Askim Mekaniske Verksted (AMV) for å belyse hvordan Indre Østfold Næringsutvikling hjalp AMV å navigere i hjelpemiddelappartets jungel for å søke om midler til økt kompetanse, ble helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. 

Jens Mellquist, Daglig leder i AMV, tar varmt imot meg der han kommer rett fra et møte om framtidsutsikter, regissert av nettopp Indre Østfold Næringsutvikling (IØNU) med Håvard Andressen i spissen. 

350 000,- i biomidler

Hva var det dere ønsket midler til?

Vi stod ved et veiskille hvor vi trengte heve kompetansen for varig utvidelse av produksjon og tjenester, forteller Jens Mellquist. Jeg tok kontakt med Håvard i IØNU for å høre om han visste om søkeordninger for hjelp til å kunne gjennomføre en slik kompetanseheving, Håvard bidro med høy kompetanse i søknadsprosessen. Noe som førte til at vi fikk tildelt kr. 350 000,- i biomidler for å kunne utvikle oss målrettet mot fremtiden. Men det var jo ikke der Håvard og Indre Østfold Næringsutvikling involvering begynte, dette er bare et resultat av langsiktig rådgivning.

“Ei hånd å holde i”

Hva mener du med langsiktig rådgivning?

Det startet flere år tilbake da vi og andre slet med å få tak i lærlinger og kvalifisert arbeidskraft. Kort fortalt endte første møtet med Håvard i IØNU, til utdanningsmessa i Askim hvor ungdomsskoleelever fikk innblikk i blant annet vår verden. Det ga resultater umiddelbart. Allerede første året ble det for første gang venteliste på TIP, Teknisk og industriell produksjon. Rett og slett kø for ungdom som ville ta utdannelse for å jobbe hos oss. Kort tid etter hadde vi endelig flere lærlinger på plass, kan Jens Mellquist i AMV stolt fortelle. 

I kraft av å ha taushetsplikt har Håvard i Indre Østfold Næringsutvikling gjennom årene vært en kompetent sparringspartner. Vi har kunnet lufte problemstillinger som ikke alltid kan tas internt. Man skal ikke undervurdere det å ha en samtalepartner som ikke har en rolle i bedriften eller egen agenda. Håvard har rett og slett gitt oss ei hånd å holde i når behovet for gode råd har vært til stede. Hvem vil ikke ha råd av en som bare vil du skal lykkes?

Målbar rådgivning

Er hjelpen fra IØNU målbar?

Ja uten tvil, avslutter AMVs Daglig leder Jens Mellquist, og poengterer: Flere ansatte i form av lærlinger, det har ført til søknad om midler til utdanning, som igjen har hevet kompetanse til nye tjenester og frigjort plass til enda flere lærlinger.