IKON IONU

Indre Østfold Næringsutvikling jobber i tett samarbeid
med både kommune og næringsliv for næringsutvikling
i Indre Østfold og Skiptvet.

IØNU har målrettet kompetanse innen bedriftsrådgivning,
næringsutvikling, bransjenettverk og Etablerertjenesten.
Indre Østfold Næringsutvikling hjelper både etablerte bedrifter
og deg som vil starte opp egen bedrift i Indre Østfold regionen.

BEDRIFTSRÅDGIVNING

IØNU hjelper gründere og etablerte selskaper med innovasjon, utviklingsarbeid, navigering i virkemiddelapparatet, lokalisering, utvikling av forretningsmodell og strategi.

NÆRINGSUTVIKLING

IØNU leder- og/eller deltar i en rekke næringsutviklingsprosjekter for lokale bedrifter. Evalueringer viser vekst i omsetning og antall ansatte for deltakende bedrifter.

BRANSJENETTVERK

IØNU hjelper deg med etablering samt fasilitering av bransjenettverk og næringsklynger, som bidrar til omstilling og utvikling av arbeidsplasser.


Etablerertjenesten er et tilbud til alle i Indre Østfold, Skiptvet, Marker eller Rakkestad som ønsker å etablere egen virksomhet.
Har du allerede startet, men er usikker på veien videre, er du også velkommen.

 

Se hva som skjer

juni 21

21.06.2024  -Gründercafe Bakergaarden cafe Ørje 

14:00 - 16:00

Velkommen til Gründercafe den 21. juni på Bakergaarden cafe Ørje  Dato: 21. juni 2024 Tid: 14:00 – 16:00 Sted: Bakergaarden CaféStorgata 14, 1870 Ørje Bli med oss på Gründercafe, en unik samlingsplass […]

Free
Find out more
Se alle nyheter

Våre Visjoner og Mål

Indre Østfold Næringsutvikling skal skape flere arbeidsplasser og legge til rette for økt bærekraftig verdiskaping. Vårt formål er å være Indre Østfold regionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. De strategiske satsingsområdene skal understøtte målet om flere arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskaping.

Satsingsområde 1: 
Indre Østfold kommune er Norges største landbrukskommune. Sammen med Skiptvet skal vi være best på lokal mat.

Satsingsområde 2: 
Indre Østfold regionen skal frontes slik at vårt distrikt skal være attraktivt å etablere seg i. 

Satsingsområde 3: 
Lærlinger er en viktig del av rekruttering for våre bedrifter. Vi jobber målbevisst for å få flere lærlingebedrifter i Indre Østfold.

Satsingsområde 4: 
Utvikle høgskole og videreutdanningstilbud i Indre Østfold. Mål om å få høgskoletilbud i Indre Østfold.